Välkommen!

Pelargonmuseum med Nationalsamlingen i Bodafors startades den 1 juli 2008. Det är den första och enda Nationalsamlingen av pelargoner i landet.

I Nationalsamlingen ingår 257 av de cirka 300 arter (vildpelargoner) hittills kända i världen och 3 350 olika hybrider. Samtliga sektioner och hybridgrupper är representerade.

Den art- och sortrikedom av pelargoner som finns på museet gör oss unika.

Pelargonmuseet med Nationalsamlingen har som mål att utöka kunskapen om pelargonerna och dess användning.

Pelargoner är mer än vackra kruk- och utplanteringsväxter. De är en av de viktigaste kultursorterna och används i en mångfald olika områden som medicin, parfym- och matindustrin, datateknologi, kulinariskt, miljövård, hantverk, konst och terapi.

Att en verksamhet specifikt inriktad på pelargoner initierats är betydelsefullt då släktet Pelargonium har stor utvecklingspotential.

Heart of Oak
`Heart of Oak´, frutetorum-hybrid.
P. curviandrum
P. curviandrum, art (vildpelargon). Sektion Hoarea. Endemisk i Kapprovinsen (Sydafrika), nära Vanwyksdorp, där den lever i bergen i vegetationstypen fynbosen.
 

Pelargonerna härstammar från Sydafrika. Därifrån togs den första till Europa i början på 1600-talet. Dess habitat (naturlig växtplats) är varierat och deras mångfald stor. Detta är väl belyst i Pelargonmuseet.

Du är välkommen till Pelargonmuseum för att njuta av denna enorma variation av livsformer, färger, former, dofter, volymer, konsistenser, …

Museet har idag flera tusen digitala bilder och omfattande litteratur om pelargoner, förädlare, växtfamilj Geraniaceae och relaterade ämnen. Förutom att visa en levande pelargonsamling kan besökaren även njuta av museets bildsamling som visas på skärm samt ha tillgång till databasen.

Museet är handikappanpassat. Pelargonerna odlas ekologiskt.

För att kunna underhålla och vidareutveckla museet samt utöka nationalsamlingen tas en mindre entréavgift och säljs av bl.a. överskottet på museet och på hemsidan.

 
upp på sidan